Festival 2018

7. Uluslararası Mardin Çocuk ve Gençlik Tiyatro Festivali

Doğaçlama Tiyatro (Tiyatro Sporu)

Munzur Üniversitesi Güzel Sanatlar Bölümü- Türkiye/Tunceli

Kırmızı Erik Çekirdeği

Tarla Faresi Tiyatrosu-Türkiye/ İzmir

Şatonun Altında

Fiziksel Tiyatro Araşırmaları-Türkiye/ İstanbul

Vezvezi ve Girmizi

Mica Art Group/İran